Oprava kanalizačných vpustí a poklopov

Nepríjemný zápach šíriaci sa z kanalizácie môže byť príčinou aj poškodených kanalizačných vpustí a poklopov. Vďaka monitoringu kanalizácie, následného čistenia a ich opravy sa zbavíte nepríjemných problémov. Prenechajte opravu kanalizačných vpustí a poklopov profesionálom!

KONTAKTUJTE NÁS

Pomôžeme vám:

Oprava kanalizačných mreží

Naša firma realizuje opravu kanalizačných mreží pre zaistenie bezpečnosti jednotlivcov. Neodkladajte opravu kanalizácie do budúcna a zabráňte možným úrazom alebo škodám na majetku ešte dnes.

Oprava telesa vpustu

Zarovnáme vpusty s vozovkou a postaráme sa o to, aby bol cestný vpust správne osadený a stabilizovaný.

Výmena odtoku vpustu

Ponúkame taktiež komplexné služby v prípade potrebnej výmeny samotných vpustov kanálov. Zrealizujeme nový cestný vpust od vybratia asfaltu, výkopu kanálu až po vloženie nového telesa vpustu s použitím novej mreže a rámu.

Čistenie odtokov vpustov

Vďaka preventívnemu čisteniu odtokov vpustí zamedzíte nielen ich upchatiu, ale postaráte sa aj o bezproblémové odtekanie dažďovej vody z ciest.