KTO SME?

Ešte pred pár rokmi, spoločnosť AKS Group disponovala troma autami a dvoma zamestnancami. V dnešnej dobe môžeme hovoriť o prosperujúcej spoločnosti, ktorá vo svojej činnosti disponuje najmodernejším vozovým parkov v Európe. Naša spoločnosť sa od konkurencie líši aj vďaka svojimi modernými technologickými postupmi pri práci.

Pri našej práci nezabúdame aj na dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z platnej legislatívy, z toho dôvodu naša spoločnosť presadzuje názor o zlepšovaní vzťahu o ochrane životného prostredia, keďže sa naša spoločnosť venuje okrem odpadovému hospodárstvu, preprave a zhodnoteniu nebezpečného odpadu aj čistení kanalizácií, komunálnym službám, zimnej a letnej údržbe, dezinfekcí polymerom, dezinsekcí a deratizácií a prenájmu mobilných oplotení a wc.

NAŠE FIREMNÉ HODNOTY

KVALITA

Každým dňom je našim úsilím zlepšovať služby a servis, ktorý poskytujeme tým, že neustále pracujeme na promptnom a komplexnom riešení problémov našich klientov

ZELENÁ

Našim cieľom je budovať cestu k zelenému životnému prostriedu a cirkulárnej ekonomike.

NAŠI PARTNERI

  • logo mobiservis
  • logo teves
  • logo wero water
  • logo aks event